Nothing to see here

Vilanovins amb llustre o sense: els meus paisans


sense ISBN | Dipòsit Legal B-11687-1972 | Pàgines: 42
1972 | Ed. Gràfiques Domino (Vilanova i la Geltrú)

Primeres cròniques, de caràcter local, que Xavier Garcia va publicar per compte propi, el 1972, quan acabava estudis de periodisme. Influenciat per l’estil i la persona de Josep Pla, que aquell any va conèixer, els textos aplegats volen ser una memòria –escrita amb to àgil i gens encarcarat- de la vida musical i artística de la seva ciutat, Vilanova, així com d’alguns personatges característics, retrats que continuarà, trenta anys després, amb un llibre del mateix títol.

© Copyright 2010-2019, Xavier Garcia i Pujades - Tots els drets reservats.Email  /  Facebook  /  Linkedin  /  Vimeo  /  SoundCloud  /  Flickr
Assessorament i coordinació: Enric Massó, consultor de negoci, i amb la col·laboració de LA AGENCIA @ BCN