Nothing to see here

Artur Bladé en la política i literatura catalanes del segle XX


ISBN: 9788497914321 | Pàgines: 124
2009 | Cossetània Edicions

Assaig biogràfic de la vida i obra de l’escriptor de l’Ebre, Artur Bladé, a qui Xavier Garcia ha dedicat diversos treballs, essent aquest un dels més complets, per quan hi fa una interpretació, paisatgística i psicològica, de la realitat familiar, humana i rural que envolta l’autor analitzat. Una realitat que va de la relació intensa amb la terra natal a haver-la de deixar el 1939, per no poder-hi tornar fins el 1961. El biògraf segueix cadascun d’aquests passos i els llibres que en van resultar.

© Copyright 2010-2019, Xavier Garcia i Pujades - Tots els drets reservats.Email  /  Facebook  /  Linkedin  /  Vimeo  /  SoundCloud  /  Flickr
Assessorament i coordinació: Enric Massó, consultor de negoci, i amb la col·laboració de LA AGENCIA @ BCN