Nothing to see here

Supervivència 2000: accions mundials pel medi natural i humà


ISBN13: 9788473061964 / ISBN10: 8473061969 | Pàgines: 267
Col·lecció Pòrtic 71
1983 | Editorial Pòrtic

L’autor ens enfronta amb una problemàtica que és sentida progressivament arreu del món com a fonamental: el futur de la biosfera, com a suport de la humanitat, i la supervivència d’aquesta, en un moment en què l’espècie humana comença a tenir clara consciència de la fragilitat de la vida sobre la Terra. El llibre relata els comportaments dels governs, les organitzacions internacionals i els grups multinacionals, així com les resistències de milers de ciutadans contra les diverses alienacions.

 
Compra de l’estoc propi de l’autor i rep l’exemplar autografiat pel Xavier

© Copyright 2010-2019, Xavier Garcia i Pujades - Tots els drets reservats.Email  /  Facebook  /  Linkedin  /  Vimeo  /  SoundCloud  /  Flickr
Assessorament i coordinació: Enric Massó, consultor de negoci, i amb la col·laboració de LA AGENCIA @ BCN