Nothing to see here

Per a una apocalipsi controlable


sense ISBN | Dipòsit Legal: B-31515-87 | Pàgines: 140
Col·lecció Crit d’Òliba
1987 | Centre d’Estudis Joan Bardina

Assaig sobre la situació sociopolítica i tècnica a l’Europa dels anys vuitanta, afectada per la crisi dels euromissils i en ple apogeu neoliberal, amb Reagan als EUA i Margaret Thatcher, a Gran Bretanya. Escrit com una pensada selvàtica, sense capítols, apartats i notes a peu de pàgina, intenta fixar –amb les seves múltiples variants- la crisi-caos que el món continuava experimentant.

 
Compra de l’estoc propi de l’autor i rep l’exemplar autografiat pel Xavier

© Copyright 2010-2019, Xavier Garcia i Pujades - Tots els drets reservats.Email  /  Facebook  /  Linkedin  /  Vimeo  /  SoundCloud  /  Flickr
Assessorament i coordinació: Enric Massó, consultor de negoci, i amb la col·laboració de LA AGENCIA @ BCN