Nothing to see here

La transició apassionada. Un ecologista es confessa. 1975-1980


ISBN10: 8440458215 | Pàgines: 176
1989 | Ed. Fundació Roger de Belfort (Reus)

Memòries personals (però també de tot un combat popular) d’un quinquenni trepidant (1975-1980), oficialment el de la transició política (per alguns molt calculada), però que per a molts d’altres va ser apassionada i apassionant, com es relata en aquest llibre, escrit des de la vivència directa que l’autor va tenir en tot el procés de formació, arreu de Catalunya i els altres indrets de parla catalana, de l’anomenada “consciència ecològica” i de l’ampli moviment que la seguí.

 
Compra de l’estoc propi de l’autor i rep l’exemplar autografiat pel Xavier

© Copyright 2010-2019, Xavier Garcia i Pujades - Tots els drets reservats.Email  /  Facebook  /  Linkedin  /  Vimeo  /  SoundCloud  /  Flickr
Assessorament i coordinació: Enric Massó, consultor de negoci, i amb la col·laboració de LA AGENCIA @ BCN