Nothing to see here

La modernitat ferotge


Sense editar
Drets disponibles: si està interessat, possis en contacte amb mí

Assaig de crítica ecològica a la situació del món en el darrer període humà, de finals segle XX fins ara.

© Copyright 2010-2019, Xavier Garcia i Pujades - Tots els drets reservats.Email  /  Facebook  /  Linkedin  /  Vimeo  /  SoundCloud  /  Flickr
Assessorament i coordinació: Enric Massó, consultor de negoci, i amb la col·laboració de LA AGENCIA @ BCN