Nothing to see here

La lliçó de l’Ebre. Conèixer Artur Bladé i Desumvila


ISBN10: 8492294663 | Pàgines: 124
2005 | Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre

La lliçó de l’Ebre és un recull de les aportacions que s’han produït en els darrers anys al voltant de les diferents vessants de la figura i l’obra bladeriana. És un llibre polifònic, una riuada de veus que ens arriben de diversos llocs de la nostra geografia i que conflueixen a l’Ebre, per harmonitzar una coral, una cançó de fons que va resseguint el perfil d’aquest escriptor de Benissanet, del seu nombrós patrimoni escrit, que és, i ha de ser, un dels nostres referents.

© Copyright 2010-2019, Xavier Garcia i Pujades - Tots els drets reservats.Email  /  Facebook  /  Linkedin  /  Vimeo  /  SoundCloud  /  Flickr
Assessorament i coordinació: Enric Massó, consultor de negoci, i amb la col·laboració de LA AGENCIA @ BCN