Nothing to see here

Homenatge al riu i a la mar de l’Ebre


sense ISBN | Dipòsit Legal: T-1059-94 | Pàgines: 53
1994 | Amics de l’Ebre

Conjunt de poemes que l’autor va dedicar a l’Ebre, en el primer viatge que efectuà a la comarca, el juliol de 1969. L’impacte del paisatge fluvial va ser el que va desencadenar aquests versos, escrits a cop calent com un himne, com un homenatge, com un descobriment. L’autor, als seus divuit anys, entre el riu, les muntanyes i la gent, va rebre el que anomena “una lliçó de realitat”, a la que ha restat sempre fidel, tot i els canvis substancials esdevinguts posteriorment.

© Copyright 2010-2019, Xavier Garcia i Pujades - Tots els drets reservats.Email  /  Facebook  /  Linkedin  /  Vimeo  /  SoundCloud  /  Flickr
Assessorament i coordinació: Enric Massó, consultor de negoci, i amb la col·laboració de LA AGENCIA @ BCN