Nothing to see here

Gent del Priorat, Ribera d’Ebre i Terra Alta


Sense editar
Drets disponibles: si està interessat, possis en contacte amb mí

Retrats breus de persones d’aquestes comarques, significades en el món cultural, agrari o polític.

© Copyright 2010-2019, Xavier Garcia i Pujades - Tots els drets reservats.Email  /  Facebook  /  Linkedin  /  Vimeo  /  SoundCloud  /  Flickr
Assessorament i coordinació: Enric Massó, consultor de negoci, i amb la col·laboració de LA AGENCIA @ BCN