Nothing to see here

El meu Artur Bladé: 25 anys d’amistat


ISBN: 9788488882448 | Pàgines: 93
1996 | El Mèdol

Aquest llibre recull –amb unes pàgines prèvies dedicades als anys de coneixença (1971-1995) de l’autor amb el biografiat- els articles que, en aquest període, li dedicà, en mostra d’amistat i mestratge literari. Deu anys després del retorn de Bladé del seu exili mexicà, el 1971, Xavier Garcia, que llavors estudiava periodisme, va conèixer-lo i de seguida va quedar captivat per la temàtica i estil amb què aixecava la seva obra, finalment reconeguda com la d’un dels millors memorialistes del segle XX.

 
Compra de l’estoc propi de l’autor i rep l’exemplar autografiat pel Xavier

© Copyright 2010-2019, Xavier Garcia i Pujades - Tots els drets reservats.Email  /  Facebook  /  Linkedin  /  Vimeo  /  SoundCloud  /  Flickr
Assessorament i coordinació: Enric Massó, consultor de negoci, i amb la col·laboració de LA AGENCIA @ BCN