Nothing to see here

Del cerç de l’Ebre al mestral tarragoní


Sense editar
Drets disponibles: si està interessat, possis en contacte amb mí

Les geografies artístiques, literàries i humanes al Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, dels temps de la guerra als actuals.

Baixa’t un extracte d’aquest llibre.

© Copyright 2010-2019, Xavier Garcia i Pujades - Tots els drets reservats.Email  /  Facebook  /  Linkedin  /  Vimeo  /  SoundCloud  /  Flickr
Assessorament i coordinació: Enric Massó, consultor de negoci, i amb la col·laboració de LA AGENCIA @ BCN